หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี การเกษตรก้าวไกล สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ชุมขนเข้มแข็งบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเชี่ยน
 
 
 
พันธกิจ
 
 
การพัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
 
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
 
ส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพพลามัย และส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์
 
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร
 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
   
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน  
Banchian Municipality Administrative Organization  
   
   
 
 
KM
 
Knowledge
Management

การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
Service
 
คู่มือ
ประชาชน

แบบฟอร์ม
เอกสาร
สำหรับติดต่อ
ราชการ
กับหน่วยงาน
 
 
TAX
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี

ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 

ร้องเรียน
ร้องทุกข์
โทร 1567 ฟรี
ตลอด 24 ชม.
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
Google Earth
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 056-406-621 โทรสาร : 056-406-621 ต่อ 18
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
จำนวนผู้เข้าชม 1,124,352 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-406-621

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10