ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาในด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 1 )
16.67%
ไฟฟ้า ( 1 )
16.67%
ประปา ( 0 )
0.00%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 4 )
66.67%