หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.เนินขาม   จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาราวเทียนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเนินขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.แพรกศรีราชา   จ้างเหมารถแบ็คโฮปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.บ้านกล้วย   จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.บ้านกล้วย   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.วังหมัน   จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งบานประตูปิด-เปิด ถนนสายดอนศาลา - ท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.ท่าชัย   จ้างเหมาติดตั้งป้ายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย หมู่ที่ ๔ บ้านท่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.หันคา   ซื้อผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.กุดจอก   ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.เนินขาม   จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.เนินขาม   ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.เนินขาม   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2565
ทต.แพรกศรีราชา   ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.มโนรมย์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ เสาคอนกรีต ขนาด ๑๐ x ๑๐ x ๙๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.มโนรมย์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการ เสาคอนกรีต ขนาด ๑๐ x ๑๐ x ๙๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.ธรรมามูล   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ ขนาด 200 ลิตร แบบไม่มีฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.ห้วยกรดพัฒนา   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้าน ดต.รณชัย เชยชม ถึงบ้านนายละออง รักเทศ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.บ้านกล้วย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565
ทต.หาดอาษา   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) UHT รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด ท่าโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์   ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.แพรกศรีราชา   จ้างเทพื้น คสล. บริเวณอาคารผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.หันคา   จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องตัดกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.บ้านกล้วย   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.บ้านกล้วย   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.วังหมัน   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.วังหมัน   ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.วังหมัน   จ้างจ้างทำป้ายไวนิลช่วยกันแยก ลด ขยะ จำนวน 2 ป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.เสือโฮก   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโรงวัว ปี 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.เสือโฮก   จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียน ตามโครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.เสือโฮก   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองเต่าดำ ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 306
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 056-406-621 โทรสาร : 056-406-621 ต่อ 18
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
จำนวนผู้เข้าชม 4,949,011 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-406-621

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10