หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ธรรมามูล   ซื้อครุภัณฑ์อื่น หัวฉีดปรับม่านน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
ทต.บ้านกล้วย   จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
ทต.สรรคบุรี   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8 ธ.ค. 2564
ทต.หางน้ำสาคร   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฮุนได หมายเลขทะเบียน นข 1482 ชัยนาท (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
ทต.หนองขุ่น   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกลาง - หนองแต้ หมู่ที่ 5 - 8 โดยวิธีคัดเลือก 8 ธ.ค. 2564
อบต.ไพรนกยูง   จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยหนองอ้ายสาม หมู่ที่ 4 บริเวณนานายพิชัย บุญลืม ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.ไพรนกยูง   จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยบุ่งมะเลื่อม หมู่ที่ 3 บริเวณนานายสนอง มั่นคง ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.ไพรนกยูง   จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยหนองปล้อง หมู่ที่ 4 บริเวณนานางสมจิตร สอดส่อง ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.ไพรนกยูง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.ไพรนกยูง   จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยหนองปล้อง หมู่ที่ 4 บริเวณนานางสมจิตร สอดส่อง ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.ไพรนกยูง   จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยหนองอ้ายสาม หมู่ที่ 4 บริเวณนานายพิชัย บุญลืม ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.ไพรนกยูง   จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยบุ่งมะเลื่อม หมู่ที่ 3 บริเวณนานายสนอง มั่นคง ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.บ้านกล้วย   ซื้อป้ายเเละแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.บ้านกล้วย   ซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.สุขเดือนห้า   จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.57-014 สายบ้านหนองโปร่ง-บ้านห้วยสอง หมู่ที่ 13-10 ตำบลสุขเดือนห้า จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 29,360 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 7 ธ.ค. 2564
อบต.ไร่พัฒนา   จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 1 ประปากลุ่มในเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.หางน้ำสาคร   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.หางน้ำสาคร   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.สะพานหิน   จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค. 2564
ทต.แพรกศรีราชา   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
ทต.แพรกศรีราชา   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
ทต.แพรกศรีราชา   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.หันคา   ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.หันคา   จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนน ป้ายหน่วยเลือกตั้ง และป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.หันคา   ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนสำหรับการจัดการเลือกตั้งของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและประจำหน่วยเลือกตั้งและประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.ไพรนกยูง   จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยบุ่งมะเลื่อม หมู่ที่ 3 บริเวณนานายสนอง มั่นคง ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.ไพรนกยูง   จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยหนองปล้อง หมู่ที่ 4 บริเวณนานางสมจิตร สอดส่อง ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.ไพรนกยูง   จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งลำห้วยหนองอ้ายสาม หมู่ที่ 4 บริเวณนานายพิชัย บุญลืม ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.มะขามเฒ่า   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51-013 จากสาย 1L-4L หมู่ที่ 4 ถึงสาย 1L-4L หมู่ที่ 7 บ้านคลองมอญ หมู่ที่ 4 ต.มะขามเฒ่า กว้าง 5 เมตร ยาว 1,760 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตรม. อบต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค. 2564
ทต.สามง่ามพัฒนา   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากรวด หมู่ที่ 10 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 3 ธ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 241
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 056-406-621 โทรสาร : 056-406-621 ต่อ 18
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
จำนวนผู้เข้าชม 3,039,555 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-406-621

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10