หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา , ทำไร่ , ทำสวน และเลี้ยงสัตว์
 
ภูมิประเทศ
 
 
โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีแม่น้ำไหลผ่าน
จึงเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม และ
เป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
เป็นการอนุรักษ์ด้านศาสนาและถ่ายทอดวัฒนธรรมทางด้าน ศาสนา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ และทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืนในอนาคต
 
ภูมิอากาศ
 
   
โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิอากาศแบบภาคกลาง อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู ทำให้แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
       
วัดจำนวน 9 แห่ง สำนักสงฆ์จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
วัดพึ่งคงคาราม หมู่ที่ 1
 
วัดศรีนวล หมู่ที่ 2
 
วัดวิจิตรังสิตาราม(วัดห้วยซุง) หมู่ที่ 4
 
วัดประชุมธรรม หมู่ที่ 5

วัดไกลกังวล(เขาสารพัดดี) หมู่ที่ 7
วัดวิหารเก้าห้อง หมู่ที่ 7

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม หมู่ที่ 9
วัดพิชัยนาวาส(วัดบ้านเชี่ยน) หมู่ที่ 10

วัดเทพหิรัณย์ หมู่ที่ 11
สำนักสงฆ์เขาหนองสอด หมู่ที่ 7
 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
 
     
 
งานประเพณีสงกรานต์
 
งานแห่เทียนจำนำพรรษา
 
งานทำบุญออกพรรษา
 
การศึกษาในชุมชน
 
     
ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ/การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง คือ
 
โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ)
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
     

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเชี่ยนหมู่ที่ 2
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่สวนลาว หมู่ที่ 7

คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
   

ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้าง หอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง

ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
 
การคมนาคม
 
   

สถานีขนส่งตั้งอยู่ในอำเภอหันคา จำนวน 1 แห่ง

ตำบลบ้านเชี่ยนกสามารถติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง
โดยทางน้ำได้ โดยใช้แม่น้ำท่าจีน
 
แหล่งน้ำ
 
     

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำท่าจีน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ประปา
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
 
การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดชัยนาท สถานีการจ่ายไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 
การสื่อสารในชุมชน
 
 
การติดต่อสื่อสารภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยนผ่าน
เครือข่ายสื่อสาร และโทรคมนาคมขององค์การโทรศัพท์การสื่อสาร
แห่งประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ : 056-406-621 โทรสาร : 056-406-621 ต่อ 18
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
จำนวนผู้เข้าชม 4,949,304 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-406-621

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10